Venue

2019.4.23-4.25

Hangzhou International Expo Center

Tel: 86 ( 571 ) 8290 8888
Fax: 86 ( 571 ) 8381 3580
P.C. : 3112 15 
N0.353, Benjing Avenυe, Qianjiang Century City, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang, P.R.China 

Forum Structure

Venue Floor Plan

Exhibition Floor Plan